Trang chủ » Thuật toán

Category - Thuật toán

Thuật toán (hay còn gọi là giải thuật) là cách thực thi các đoạn code được định nghĩa rõ ràng với số lần nhất định, nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể. Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng thuật toán để giải quyết các bài toán trong cuộc sống, ví dụ như đếm số người trong 1 hang động, hay cao siêu hơn như là tìm đường đi ngắn nhất từ A đến B. Thuật toán phải có các tính chất: chính xác, rõ ràng, chạy được trên nhiều đầu vào khác nhau, có thể áp dụng cho các bài toán khác, và đặc biệt là phải có điểm dừng.