Trang chủ » Chuyện bên lề

Category - Chuyện bên lề

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, đôi lúc chúng ta cần phải nắm bắt những thông tin bên lề trong lĩnh vực CNTT, điều đó giúp ta hoàn thiện bản thân hơn. Chuyện bên lề nói về những vấn đề trong CNTT nói chung, và giới lập trình viên nói riêng. Ta chỉ có thể giỏi hơn một khi ta hiểu rõ được nghề nghiệp của mình có những gì, thiếu sót những gì.